Logo

TSSF-CMAS

CMAS Uzmanlık Eğitimleri

1. Seviye Uzmanlıklar:

Bir Yıldız dalıcı belgesine sahip dalıcılar aşağıdaki uzmanlık eğitimlerine katılabilirler ve eğitimi başarıyla tamamladıklarında kendilerine TSSF tarafından ilgili uzmanlık belgesi verilir.

 • İlk Yardım
 • İrtifa Dalışı
 • Batık Dalışı
 • Sualtı Fotoğrafçılığı
 • Sualtı Videoculuğu
 • Üst Düzey Yüzerlik
 • Malzeme bilgisi ve bakımı
 • Oksijen kullanımı


2. Seviye Uzmanlıklar:

İki Yıldız dalıcı belgesine sahip dalıcılar aşağıdaki uzmanlık eğitimlerine katılabilirler ve eğitimi başarıyla tamamladıklarında kendilerine TSSF tarafından ilgili uzmanlık belgesi verilir.

 • Derin Dalış
 • Gece Dalışı
 • Akıntı Dalışı
 • Yön Bulma
 • Arama Kurtarma
 • Nitroks
 • Kovuk Dalışı

3. Seviye Uzmanlıklar:

İki Yıldız dalıcı belgesine sahip dalıcılar aşağıdaki uzmanlık eğitimlerine katılabilirler ve eğitimi başarıyla tamamladıklarında kendilerine TSSF tarafından ilgili uzmanlık belgesi verilir.

 • Tanıtım Dalışı
 • Tüp Doldurma

CMAS Bir Yıldız Dalıcı

Bir yıldız dalıcı, dalış donanımlarının hepsini uygun olarak monte/demonte edip kuşanabilen, bunları sığ eğitim dalışlarında doğru olarak kullanıp öğretilen becerileri uygulayabilen dalıcıdır. Yanında en az 3* dalıcı ya da dalış eğitmeni ile 18 metre derinliğe kadar dalabilir.

Kurs Gereklilikleri:

En az 14 yaşını doldurmuş olmak. (18 yaşını doldurmamış adaylar için veli izin belgesi gerekmektedir)
Doktorunuzdan onaylı, dalışa elverişsiz durumunuz olmadığını gösteren sağlık raporu

Teorik ve pratik eğitim:

Teorik eğitimler sonunda dalış malzemelerinin neler olduğu ve nasıl kullanılacağını, su altında el işaretleriyle nasıl haberleşeceğinizi, duyularınızın derinlikten nasıl etkilenebileceğini, uyulması gereken basit kuralları, basıncın vücudunuz ve malzemeleriniz üzerindeki etkilerini, basınç altında solunan gazların vücudunuz üzerindeki etkilerini, güvenli bir dalış yapabilmek için dalışınızı nasıl planlamanız gerektiğini, acil durumlarda kendinizi ve dalış arkadaşlarınızı nasıl kurtaracağınızı öğrenmiş olacaksınız.

Pratik sualtı çalışmalarınızda ise sizlere dalış eğitimleriniz esnasında su altında kullanılacak haberleşme işaretleri, malzemeyi nasıl kuşanacağınız, suya giriş teknikleri, su altına alçalma teknikleri, nefes alırken nelere dikkat edeceğiniz, yüzerlik dengeleyici donanımlarınızı nasıl kullanacağınız, nefes almanızı sağlayan regülatörü ağzınızdan nasıl çıkarıp tekrar alabileceğiniz, arkadaşınız ile havanızı nasıl paylaşabileceğiniz, maskenize su girdiğinde nasıl boşaltabileceğiniz ve su altında nasıl çıkarıp takabileceğiniz, paletinizi nasıl daha doğru kullanabileceğiniz, sualtı ve su üstünde scuba donanımınızı ağırlık kemerinizi nasıl çıkarıp tekrar kuşanabileceğiniz, basit ilk yardım ve kurtarma becerileri ve dalış teknesinde nelere dikkat edeceğinizin yanı sıra aynı zamanda da su altında çevreyi ve kendinizi kollama ile ilgili kapsamlı çalışmalar yaptırılacaktır. Pratik sualtı eğitimlerinizde bu beceriler sizlere toplam 5 dalışta öğretilecektir.

Eğitim süresi, sizin ilerleme hızınıza bağlı olmakla birlikte yaklaşık 3 günde tamamlanabilmektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayan dalgıçlara, TSSF tarafından CMAS Bir Yıldız Dalıcı sertifikası (kartı) verilecektir.

CMAS İki Yıldız Dalıcı

İki yıldız dalıcı, açık deniz dalış deneyimi olan dalıcıdır. Normal koşullarda iki adet iki yıldız dalıcı birlikte dalış yapabilir. İki yıldız dalıcılar bir yıldız dalıcılara dalış liderliği yapamazlar. (18 yaşından küçük iki yıldız dalıcılar en az bir üç yıldız dalıcının liderliğinde dalabilirler). En çok 30 metreye kadar dalabilirler eğitim amaçlı dalışlar ise en çok 42 metreye kadar eğitmen dalıcı nezaretinde yapılabilir.

Kurs Gereklilikleri:

 • En az 15 yaşını doldurmuş olmak (18 yaşından küçük dalıcılar için veli izin belgesi gerekmektedir.)
 • Doktorunuzdan onaylı, dalış yapmaya engel bir durumunuz olmadığını gösterir sağlık raporu,
 • 1* dalıcı belgesi ya da federasyonca kabul görmüş eşdeğer bir dalıcı lisansı,
 • 1* dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 20 dalış yapmış olmak ve bunları dalış kayıt defterinde belgelemek,


İki yıldız dalıcı sertifikadan sizlere bazı ek yetki ve sorumluluklar kazandıracak ve aynı zamanda da yanınızda diğer iki yıldız dalıcı ile birlikte dalış planlayabilme ve gerçekleştirebilme hakkını sağlayacaktır.

Teorik ve pratik eğitim:

Bu kursun teorik eğitimleri sonunda sizler bir yıldız dalıcı kursu teorik eğitimlerinde öğrenmiş olduğunuz konulara ilave olarak su altında belirlenen bir parkurda yön kaybetmeden gezinti yapabilmeniz için gerekli olan tabii ve pusulalı navigasyon tekniklerini,  sualtı emniyet kurallarına uyulmaması halinde gerçekleşmesi muhtemel bir takım dalış hastalık ve kazalarını, derin dalış, tekne dalışı, özel eğitim gerektiren uzmanlık dalışları, bulanık su dalışı, gece dalışı, akıntı dalışını ve sualtı arama kurtarma ve tekniklerini, tehlikeli deniz canlılarını ve dalış bölgesi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmiş olacaksınız.

Pratik su altı çalışmalarınızda ise sizlere navigasyon derin dalış ve kurtarma dalışı becerilerinizi artıracak eğitimler yaptırılacaktır.

CMAS Üç Yıldız Dalıcı

Üç yıldız dalıcı kursu, sizlere dalışın her aşamasında bir gruba liderlik edebilecek bilgi birikimini kazandırmak üzere planlanmıştır. Üç yıldız dalıcı, daha değişik düzeylerdeki dalıcılara liderlik yapabilecek beceride olan dalıcıdır. En çok 30 metreye kadar dalabilir ancak eğitim amaçlı dalışlar için 42 metreye kadar eğitmen nezaretinde dalış yapabilir.

Kurs Gereklilikleri:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • 2*dalıcı belgesi ya da federasyon tarafından denkliği onaylanmış eşdeğer bir dalıcı belgesi,
 • 2* dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 50 dalış yapmış olmak ve bunları dalış kayıt defterinde belgelemek,
 • En az ilköğretim ya da ilkokul diploması sahibi olmak,
 • Federasyonun ilk yardım, yön bulma ve derin dalış uzman dalıcı belgelerine sahip olmak.


Teorik ve pratik eğitim:

Kursun teorik eğitimleri esnasında sizler, dalış öncesindeki evre esnasında fikren, fiziksel olarak ve malzeme anlamında tam bir hazırlık gerçekleştirmeyi ve kontrolü sağlamayı;  stresin sebep, belirti ve çeşitlerini, ilk yardım malzemelerini ve tekniklerini, kazaya nasıl müdahale edeceğinizi, grup dalışlarının nasıl organize edileceğini, dalış malzemelerindeki arızalara nasıl müdahale edileceğini, kompresör kullanımını ve küçük teknelere hakimiyeti öğreneceksiniz.

Pratik eğitimlerinizde ise sizlere grup dalış organizasyonu ve asistanlığı, derin dalış, gece dalışı, kurtarma dalışı becerilerinizi geliştirici dalışlar yaptırılacak ve aynı zamanda da kompresör kullanımı öğretilecektir.